Styrelsen

Ordförande

John-Eric Ericsson

Vice Ordförande

Sven Linder

Sekreterare

Kenne Svensson

Kassör

Rolf Rulander

 

Kommentera