Seniornet Väsby

Seniornet Väsby

För ökad förståelse av IT för seniorer

Styrelsen

Ordförande

John-Eric Ericsson

Vice Ordförande

Sven Linder

Sekreterare

Kenne Svensson

Kassör

Rolf Rulander

Ledamot

Helena de la Rosée

Kommentera